תפריט

תקנון

תקנון זה מנוסח בלשום זכר, אולם כל הכתוב והנאמר בו פונה וחל על נקבה ורבים כמשתמע.

 

www.hakiranet.co.il  שמחים על כך שבחברתם לגלוש באתרינו בכתובת על כל עמודיו, מאמרים הכתובים בו, נספחיו, מדורים שונים וכל אלו ייקראו (ולהלן "האתר").

בעלת האתר הינה "חקירנט" ומר שחר ארנון.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש הנעשה באתר, כולל תכניו, וכל זה יהווה כבסיס משפטי לכל דיון בין מי שעושה שימוש באתר בין אם הינו אדם פרטי, חברה, שותפות, תאגיד, יישות משפטית לבין מפעילי אתר "חקירנט".

אדם רשאי לגלוש באתרינו אך ורק מעל גיל 18 שנים.

הגלישה באתרינו הינה אך ורק בהתאם לתנאי התקנון הנ"ל על כל פרטיו ונספחיו.

בשימוש באתר זה מהוהה הסכמה לכל התנאים בתקנון זה.

במידה ואינך מסכים לתנאים על פי התקנון הנ"ל, כולם ו/או חלקם אינך רשאי לעשות שימוש במידע המופיע באתר לכל דבר ועניין ומטרה.

כמו כן האתר אינו מהווה המלצה וכל אשר מצוי בו נועד לשימוש אישי בלבד.

האתר אינו תחליף לייעוץ.

אנו מספקים ייעוץ חינם וניתן לפנות לייעוץ זה באמצעות קשר באתר ו/או קשר טלפוני ו/או פגישה במשרדינו.

היוועצות עימנו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין לעשות שימוש כזה בייעוץ.

כמו כן אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ ולפרסם במידע, בתמונות, במאמרים המפורסמים באתר זה ללא הסכמה בכתב החתומה במקור על ידי מר שחר ארנון, שהינו בעל זכויות של האתר.

המידע, התמונות וכל המצוי באתר הינו רכוש של "חקירנט" ומר שחר ארנון.

"חקירנט" אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי לדברי פרסום, תכנים אשר התפרסמו על ידי גולשים ושהתפרסמו לא על ידי "חקירנט", שחר ארנון ו/או מי מטעמם ובאישורם.

האתר עובר שינויי מעת לעת ומערכת "חקירנט" רשאית לעשות זאת.

כמו כן רשאית מערכת "חקירנט" לעשות שינויי בתנאי השימוש באתר.

על כן האחריות הבלעדית תחול על המשתמש באתר ובאחריותו לבדוק את תקנון השימוש בכל גלישה באתר.

חוקי ודיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע והכרוך בו.

סמכות שיפוט מקומית תהה לערכאה המוסמכת בבתי המשפט בתל אביב בלבד.

תקנון לגלישה באתר "חקירנט"

 

1. כללי

 

   1.1 - האתר "חקירנט" להלן "האתר" מופעל על ידי שחר ארנון (להלן "בעל האתר") בכתובת (להלן "www.hakiranet.co.il")תנאי התקנון חלים על כל אחד מהדפים.

           "חקירנט" האתר וכל המופעל תחת כתובת זו מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמשים באתר לבין בעל האתר.

 

   1.2 - כניסתך לאתר וגלישתך בו הינה הסכמה לכל תנאי התקנון כפי שהינם מופיעים בו.

 

   1.3 - במידה ואחד מהתנאים אינו לשביעות רצונך, אינו מקובל עליך הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 

   1.4 - השימוש באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש.

 

   1.5 - הגולש באתר נדרש לעשות שימוש רגיל ואינו רשאי לעשות שימוש חריג ו/או שימוש שלא הותר באופן מפורש.

 

   1.6 - חל איסור לעשות שימוש ולנצל את האתר למטרה הנוגדת את החוק.

 

 

2. השימוש באתר

 

   2.1 - כל פעילות אשר מתבצעת באתר הינה באחריותו של הגולש בלבד.

 

   2.2 - בעל האתר ומפעיליו רשאים לקבוע את השימוש באתר בכל דרך בה יבחרו.

 

   2.3 - בעל האתר רשאי לבטל זכות שימוש בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

   2.4 - בעל האתר רשאי למנוע גלישה באתר בכל עת.

 

   2.5 - בעל האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל מידע, תוכן.

            כמו כן רשאי למנוע את פרסומו המלא ו/או החלקי.

 

   2.6 - חל איסור לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו כולל בפרסומים בו לצורך שליחת הודעות

           פרסום מכל סוג שהוא שמטרתם פרסום גוף עסקי בכל דרך שהיא או בניגוד לחוק התקשורת

           (בזק ושידורים)(תיקון מס 40), התשס"ח 2008.

 

 

3. שימוש במידע

 

   3.1 - האתר עושה ויעשה כל שביכולתו לשמור על פרטיות הגולשים.

           האתר ינקוט באמצעי זהירות בכדי למנוע דליפת מידע.

           יחד עם זאת מובהר בזאת כי בעל האתר ומפעיליו אינם מתחייבים כי מידע שנמסר דרך האתר לא ייחשף על ידי צדדים שלישיים.

           לאור כך נציין כי כל הפרטים שנמסרים, הן אם מדובר בפרטים אינטימיים, רגישים, אישיים נמסרים על אחריות הגולש בלבד.

           אנו דורשים להימנע מפרסום פרטים אלו באתר.

           בעל האתר לא אחראי לכל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא אודות מידע שנמסר לאתר.

 

   3.2 - מובהר ומוסכם כי מסירת כתובת דואר אלקטרוני לאתר מכל סיבה שהיא מהווה הסכמה של הגולש שיישלח לו חומר פרסומי אודות שרותיו ופעילותו של האתר ובעליו.

           הגולש יכול בכל עת לדרוש הפסקת הודעות אלו ולשם כך עליו לפעול למילויי ההוראות הנלוות לכל ההודעות שיישלחו.

 

   3.3 - נדגיש ונציין כי על כל משתמש לדעת כי צדדים שלישיים אוספים מידע על הגולשים באמצעות מפרסמים ומנועי חיפוש.

           במידה וברצונכם לברר אודות דרך איסוף המידע ואודות השימוש בו ניתן לברר זאת באמצעות פנייה לאתרים אלו או באמצעות עיון במדיניות הפרטיות של אתרים אלו ככל שאלו קיימים.

 

 

4. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

   4.1 - כל שימוש באתר הינו שימוש באחריות הגולש בלבד.

 

   4.2 - כל פעילות של גולש באתר הינה פעילות באחריותו הבלעדית של הגולש.

 

   4.3 - זכות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה לרבות עיצובו, דרך העימוד, התכנים וכל אשר כלול בו ובשמו המסחרי והמשפטי, המוגנים בים היתר על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח 2007, שייכות לבעל האתר.

           אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אתר שאינו שימוש עצמי ומבלי לקבל לכך אישור מפורש ותצהיר.

 

 

5. תקלות באתר

 

   5.1 - בעל האתר עושה ויעשה בעתיד כל שביכולתו לטפל באופן שוטף באתר, לתקן אותו ולטפל בתקלות.

 

   5.2 - בעל האתר אינו מתחייב לזמן התיקון בתקלות.

 

   5.3 - בעל האתר מבהיר כי הוא אינו אחראי לכל נזק ו/או הפסד כספי שייגרם לגולש ו/או לצד ג' כתוצאה מתקלה באתר.

           הגולש נדרש להבין, לקחת בחשבון ולהסכים כי בעודו מסתמך על תכני האתר ועל שירותים שהאתר מציע ומספק אין האתר ו/או בעל האתר אחראים לנזק שייגרם כתוצאה מתקלה באתר בכל עת.

 

   5.4 - בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבויי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר.

 

   5.5 - בעל האתר רשאי להשבית בכל עת את האתר במטרה לתחזוקו, עדכונו ו/או כל צורך אחר.

 

 

6. תלונות

 

   6.1 - במידה והנכם סבורים כי תוכן המופיע באתר מפר את זכויותכם ו/או פוגע ו/או מפר כל זכות שלכם ברבים או ביחיד, הנכם מתבקשים לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", לפרט את מהות הפגיעה ו/או התלונה, להפנות את מפעילי האתר למיקום המדוייק של הפגיעה ולמסור כל פרט נוסף שיוכל לסייע במציאת הפגיעה בהסברתהבמידת הצורך ובטיפול בבעיה.

 

   6.2 - בעל האתר יעשה ככל שביכולותו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי בנוגע אליה ובהתאם לכל דין ו/או צו שיפוטי.

 

 

7. פיצויי (שיפויי)

 

   הגולש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתגרם לבעל האתר, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או כתוצאה ממחדל ו/או ממעשיו של הגולש.

 

 

8. כללי (שונות)

 

   8.1 - בעל האתר ומפעיליו רשאים בכל עת לשנות ולהחליף את תנאי בשימוש וזאת ללא הודעה מראש.

 

   8.2 - בעל האתר יהיה רשאי להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות או להחליף את שמו ו/או להפסיק פעילות בכל עת.

 

   8.3 - בעל האתר שומר את זכותו למנוע, לחסום גישתם לאתר של גולשים אם הפרו תקנון האתר ו/או פעלו שלא כחוק ולפי הוראות כל דין ו/או שעשו שימוש לרעה באתר ו/או שיש בכוונתם לעשות שימוש לרעה באתר וכל זאת על פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית.

© חקירנט | כל הזכויות שמורות | החברה נוסדה ב-1995 | 20 שנות ניסיון והצלחות בתחום

nafca - branding & web

 © חקירנט | כל הזכויות שמורות

nafca - branding & web