תפריט

חקירות פרטיות

כמות הדברים שהיינו רוצים לדעת ואיננו יודעים, גדולה מאות מונים על פני כמות הדברים שאנחנו כבר יודעים... ועדיין, לא היינו שוכרים משרד חקירות פרטיות כדי לגלות את כל אחד מן הדברים האלה, וגם לא קיים משרד חקירות שיוכל לספק לנו את הידע הזה. ככלל, תפקידו של משרד חקירות פרטיות הוא לא לגלות לנו דברים חדשים, אלא לברר עבורנו את העובדות. בכל תהליך שבסופו מבוצעת חקירה פרטית, ניתן לזהות פעילות ענפה של הערכות, ניחושים והבניית מציאות מצד הלקוח. כל זה, עד אותה נקודה בה מבין הלקוח כי עליו לברר את העובדות לאשורן, על מנת שיוכל לנוע קדימה.

חקירות פרטיות - בירור אפקטיבי של העובדות

נקודה זו היא בדיוק הנקודה בה נכון לערב משרד חקירות פרטיות, ולא לבצע את הדברים באופן עצמאי. הסיבה הראשונה לכך היא שבירור אפקטיבי של עובדות, מחייב פעולות שביצוען דורש רישוי והסמכה מטעם המדינה. ביצוע החקירה באופן עצמאי יכול להוביל אתכם למצבים שחושפים אתכם לתביעות אזרחיות במקרה הטוב, ולאישום פלילי במקרה הרע, ולכן את שלב החקירה אתם רוצים להשאיר בידי משרד חקירות הפועל תחת רישיון מוכר.

סל שלם של כלים מקצועיים, יכולות וידע מקצועי

הסיבה השנייה לביצוע החקירה שלא באופן עצמאי היא, שבירור העובדות דורש פעולות המחייבות ידע מקצועי, כלי עבודה מקצועיים ויכולות שאינן נמצאות בחזקתו של האדם מן השורה. טכנולוגיות מעקב וכריית נתונים, טכניקות מעקב ובילוש ומתודולוגיות ניהול חקירה, כל אלה הן יכולות הדורשות רמה מקצועית גבוהה וזמינות של כלים מתאימים, שאותם ניתן למצוא במשרד חקירות פרטיות מקצועי, ובכל אחד מאנשי הצוות הפועלים בו.

חקירות פרטיות - החקירה לא משנה, התוצאה משנה

דברים אלה נאמרים לא בכדי לקדש את תהליך החקירה, אלא דווקא בכדי לקדש את המטרה שהיא מיועדת למלא. כלקוחות, לא צריך לעניין אתכם האופן בו מבוצעת החקירה כל עוד היא מבוצעת על פי חוק. הדבר היחיד שצריך לעניין אתכם הוא התוצאה שתוכלו להפיק מאותה חקירה, והיכולת של אותה תוצאה לחשוף בפניכם את האמת ואת העובדות שאותן אתם מעוניינים לברר. במשרד חקירות פרטיות חקירנט, לא מתייחסים לאמירה זו כאל סיסמה, אלא כאל ערך יסוד בעבודת המשרד וצוותי החוקרים הפועלים בו. אנו מקפידים לנהל כל חקירה כשבראש מעייננו נמצאת מטרתו של הלקוח, והאופן בו נוכל להשיג אותה עבורו.

 

חקירות פרטיות

© חקירנט | כל הזכויות שמורות | החברה נוסדה ב-1995 | 20 שנות ניסיון והצלחות בתחום

nafca - branding & web

 © חקירנט | כל הזכויות שמורות

nafca - branding & web